تو...

برای

خودت

خوب

نیست ...

هیچ کس باور نمی کند

تصمیم گرفتم

هیچ نگویم

میترسم

برای

تو

بد

شود....

................

/ 0 نظر / 75 بازدید