یا معاذ...

...

استعاذه قبل از قرائت قرآن به این معناست

که انسان به هنگام قرآن خواندن از خداوند

پناه بخواهد...

یعنی قاری باید بی پناه باشد...

و کلاس باید کلاس بی پناهان باشد...

یا معاذالعائذین.....

...

/ 0 نظر / 62 بازدید