هو....

هو....

دنبال جایی خلوت هستم 

خلوت خلوت 

پر از سکوت...

که تو بیایی و از او بگویی....

که چگونه او ، 

تو 

میشود.

جهنمی است فاصله بین او تا تو....

گشاد کار مشتاقان در آن گیسوی دلبند است...

خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی....

ساعت 19 روز جمعه - کربلای معلی - روز اربعین

/ 0 نظر / 120 بازدید